Kouluväkivalta seis heti, koska toimivia keinoja on.

Tuhannet oppilaat kärsivät kiusaamisesta, häiriköinnistä ja muusta kouluväkivallasta täysin tarpeettomasti. Syynä on se, etteivät opetuksen järjestäjät korjaa kouluväkivallalle ja sen uhalle altistavia turvallisuusaukkoja, vaikka siihen on ollut olemassa toimivia keinoja ainakin 25 vuotta. Yksi toimiva ja useasti palkittukin (mm. Sammon Turvallisuuspalkinto 1999 ja Vuoden Kasvattaja 2000) keino on toimintamallini, jonka kehittämisen aloitin jo 1996.

Kehittämäni toimintamallin käyttäminen lopettaa ja ehkäisee kouluväkivallan yhtä tehokkaasti kuin veneen käyttäminen poistaa hukkumisvaaran.

Siksi kaikki koulun ja opetuksen järjestäjän syyt olla lopettamatta kouluväkivaltaa ovat tekosyitä, lainvastaisia ja oppilaan edun vastaisia tekosyitä (perusopetuslaki 29 §: jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön).

Koska kukaan ei ole kyennyt 25 vuoteen osoittamaan väitettäni vääräksi, VASTUUTAN Helsingin kaupungin (kuntavaalit 2021) ja sitä kautta myös muut opetuksen järjestäjät huolehtimaan lakisääteisen turvallisuusvelvollisuutensa hoitamisesta.

Miten?

Tuon turvallisuusvastuun päätöksentekoon mukaan.

Esimerkkikeskustelu:

Helsingin kaupunki: "Pyrimme vähentämään koulukiusaamista".

Minä: "Ei riitä. Koulukiusaaminen on lopetettava. Se on lakisääteinen velvollisuus".

Helsingin kaupunki: "Mutta kiusaamisen lopettamiseen tarvitaan muitakin kuin opetuksen järjestäjä".

Minä: "Ei pidä paikkaansa. Opetuksen järjestäjä voi lopettaa kiusaamisen aivan itsenäisesti ja opetuksen järjestäjän velvollisuus on myös lopettaa kiusaaminen".

Helsingin kaupunki: "Tämä on kohtuuton vaatimus olemassa olevilla resursseilla".

Minä: "Ei ole. Laissa ei ole poikkeuslupia turvallisuusvastuun laiminlyöntiin. Sitä paitsi toimivia ja aivan nykyresursseillakin toimivia keinoja tähän tarkoitukseen on olemassa, joten asia on hoidettavissa kuntoon vaikka välittömästi"

Helsingin kaupunki: "seli..., seli..., seli..."

Minä: "Ellei Helsingin kaupunki korjaa kouluväkivallalle ja sen uhalle altistavia turvallisuusaukkoja välittömästi, jatkan sen juridista vastuuttamista mm. tekemällä kanteluita aluehallintovirastoon ja pitämällä

esillä julkisessa keskustelussa sen. että Helsingin kaupunki osoittaa piittaamattomuutta turvallisuusvastuustaan ja jatkaa sen laiminlyömistä tarpeettomasti".