VIHATYÖN JATKOKURSSI

Sisältö on pääpiirteissään sama kuin peruskurssilla (Vihatyökurssi), mutta erojakin on. Kurssin alussa ei ole luentoani, vaan työskentely alkaa heti. Lisäksi sisältö ja työskentely on jo kaikille jatkokurssille osallistuville tuttua, joten tutustumisvaiheelle ei enää ole tarvetta ja se mahdollistaa syvemmän työskentelyn.

Seuraava Vihatyön jatkokurssi on su 6.1.2019 klo 9.00-17.00

Ilmoittautuminen: jari@jarikoponen.fi