TULOSSA: LÖYDÄ JA VOITA!

KILPAILUN ALUNPERIN ILMOITTAMANI JULKISTAMISPÄIVÄ (5.1.2022) SIIRTYY. ILMOITAN UUDEN JULKISTAMISPÄIVÄN, KUN SE TULEE AJANKOHTAISEKSI.

SYY: Kiinnostus kouluväkivallan lopettamiseen on toistaiseksi osoittautunut niin vähäiseksi, etten katso tälle kilpailulle olevan riittävästi pohjaa.

TAUSTAA KILPAILULLE:

Yli 170 000 peruskoululaista joutuu kiusatuksi lukuvuoden aikana ja heistä yli 16 000 jopa kerran viikossa (laskelman pohjana Kouluterveyskysely). Tätä pidetään virallisestikin (mm. Opetusministeriö) niin haastavana turvallisuusongelmana, ettei siihen uskovan löytyvän ratkaisua. Siksi voimavarat suunnataankin juhlallisiin "käytämme kaikki keinot" -julistuksiin ja kattaviin "toimivaa keinoa ei voi olla" -selityksiin uhrataan työtunteja voimia säästämättä.

Yksikään virallinen tai epävirallinen henkilö tai taho ei ole kuitenkaan pystynyt todistamaan tai edes katsonut tarpeelliseksi todistaa tätä "mahdoton tehtävä" -uskomusta millään tavalla 25 vuoteen.

Viimeisimpänä todistusyrityksen on järjestänyt Opetushallituksen alaisuuteen kuuluva

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), joka ei katsonut aiheelliseksi eikä tarpeelliseksi ottaa tulostakuun antavaa Vastuunotto-toimintamallia mukaan keväällä 2022 järjestämäänsä kiusaamisen ehkäisemiseen kehitettyjen keinojen arviointiin. Perusteluna oli mm. että he hakevat tuloksellista keinoa, mutta eivät ota kantaa keinon tuloksellisuuteen. Lue heidän vastauksensa tästä: Karvin vastaus

Pystyisitkö sinä ?

VALMISTELUSSA OLEVA KILPAILU:

Ensimmäinen, joka löytää kouluväkivallan mentävän aukon, saa löytöpalkinnon. Palkkion suuruus on... (summa vielä auki)

Etsi ja löydä kiusaamisen mentävä turvallisuusaukko, jota ei voida korjata ja saat palkinnon. Toisin sanoen todista, että ns. virallinen totuus pitää paikkansa ja minun väitteeni ei pidä paikkaansa. Väitän siis, että sanallisesti pysäytettävissä oleva koulukiusaaminen (väkivalta) voidaan lopettaa ja sen jatkuminen ehkäistä heti, kun se ja sen tekijä tai osapuolet havaitaan.

Kiinnostaisiko kokeilla tällaisen turvallisuusaukon etsimistä?

Jos kiinnostaa, niin lisää tietoa kilpailusta tulee lähiaikoina.