Vihatyökurssi ammatillisena koulutuksena

Vaikka vihatyö on asiana yksinkertainen, kuten ovat tunnetaidot ja tunnejohtajuuskin, koskettavat nämä asiat koko elämäämme. Teemme ja toteutamme valintoja ja päätöksiä lukemattomissa eri rooleissa ja tehtävissä sekä yksityis- että työelämässämme. Siksi tämä osallistumistodistuskin on pohja, jota voidaan tarvittaessa muokata osallistujan työtehtäviin sopiviksi siltä osin, kun muutokset sopivat Vihatyökurssin sisältöön.

***

OSALLISTUMISTODISTUS


VIHATYÖKURSSI, kurssin pvm ja paikka

Ymmärrystä ja välineitä toimivaan tunnejohtajuuteen


(Osallistujan nimi) osallistui Vihatyökurssille, joka on tunnejohtajuutta ja sen pohjana olevia tunnetaitoja vahvistavaa ammatillista täydennyskoulutusta.

Vihatyökurssin sisältö:

Tunnetaitojen ja -johtajuuden pohjana oleva ymmärrys

o tunteista sekä niiden tehtävistä ja suhteista toisiinsa

o tunteiden merkityksestä ja vaikutuksesta valintoihimme ja päätöksiimme

o tunteiden tunnistamisesta, niiden turvallinen kohtaamisesta ja rakentavasta ilmaisemisesta

o vihan tunteen merkityksestä valintojen ja päätösten toteuttamisessa

o tunnejohtajuudesta kaiken johtajuuden ainoana ytimenä

o (sisäisen) vanhemmuuden merkityksestä toimivaan ja toimimattomaan tunnejohtajuuteen

o tunnejohtajuuden ja tunnetaitojen suhteesta toisiinsa

Tunnetaidot ja -johtajuus käytännön tilanteissa. Havainnollistaminen toiminnallisilla harjoituksilla:

o muutokset ja muutosvoimat uudistavat ja/tai tuhoavat

o mahdottoman tavoittelusta hellittäminen ja mahdollisen toteuttaminen

o toiminnan ja niiden pohjana olevien tunteiden sekä tarpeiden erottaminen


Kurssin kesto, yksi päivä (8h)


Aika, paikka


Jari Koponen

Vihakouluttaja ja -valmentaja, työnohjaaja, yhteisöpedagogi