Vihatyön ohjaamisen perusteet

Ammatillinen täydennyskoulutus kasvatus-, sosiaali-, opetus- ja mielenterveysalojen työntekijöille: voimakkaiden tunteiden ja tunnemuistojen turvallinen kohtaaminen ja työskentely vihatyön avulla.

I Verkkoluennot, 11 h. HUOM! Julkaistaan syyskuussa. Teemoja mm.:
• perustunteet ja niiden tehtävät: ilo, suru, viha ja pelko
• ulkoinen ja sisäinen vanhemmuus sekä tunnejohtajuus
• historian opit: selviytymisen kulttuurissa on opittava hylkäämään itsensä
• feminiinisyyden ja maskuliinisuuden suhde tunteisiin
• viha, terapeuttinen vihatyö ja vihatyön ohjaaminen
• vihatyö toiminnallisena ryhmätyöskentelynä

II Etäkoulutus: ryhmä 2 h (2 x 45 min). Noin viikko ennen koulutusta.
• videopalaveri: tutustuminen ryhmään sekä omien koulutustarpeiden ja -odotusten esittely

III Lähikoulutus
, 3 päivää
Toiminnallinen ryhmätyöskentely: vihatyö eri rooleista koettuna ja havainnoituna

1. Päivä, ESPOO klo 9 – 19, muut klo 9 - 17
• vihatyö ammatillisena välineenä
• kokemusoppiminen ja oman kokemuksen kautta perehtyminen vihatyöhön eli ohjattu vihatyö joko toiminnallisesti tai keskustellen ja vuorotellen kunkin henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta

2. Päivä, ESPOO klo 9 – 19, muut klo 9 - 17
• tutustuminen vihatyön ohjaamiseen: kokemusoppiminen voimakkaan tunnetyöskentelyn mahdolisuuksista ja riskeistä ohjaajan näkökulmasta

3. Päivä, klo 9 – 15
• vihatyö omassa työssä: onko soveltamismahdollisuuksia ja jos on, niin millaisia? Kutsuuko vihatyön ohjaaminen vai asiakkaan ohjaaminen vihatyöhön yhteistyökumppanin luo?
• omien kokemusten pohjalta heränneet turvallisuus- ja vastuukysymykset sekä vihatyön käyttö- ja soveltamisemahdollisuudet

IV Etäkoulutus: ryhmä 2 h (2 x 45 min). 1-5 viikkoa koulutuksen jälkeen.
• videopalaveri: kokemusten jakaminen: mitä ajatuksia ja tunteita koulutus herätti? Mikä merkitys vihatyöskentelyllä on ollut omaan työhön?

Tiedoksi: Koulutusryhmään otetaan enintään kahdeksan osallistujaa. Osallistujien minimäärä koulutuksen totetutumiseksi on kuusi henkilöä. Koulutukseen osallistuneet saavat osallistumistodistuksen. Tämä koulutus toimii myös haastatteluna, mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Vihatyön ohjaajakoulutukseen, joka on myös ammatillista täydennyskoulutusta


Koulutusajat- ja paikat sekä hinnat

Koulutusvideot saa käyttöön välittömästi, kun koulutusmaksu on maksettu

1. NOKIA (lähikoulutuspaikka) - ajankohta ilmoitetaan heti, kun se vahvistuu
• Lähikoulutus: Tehdas 108, Nokia
• Etäkoulutus: ryhmä videopalaverina
• Hinta 1250,00 (sisältää ruokailut)

2. JYVÄSKYLÄ 11.-14.4.2022 sekä videopalaveri etänä
Valkoinen Sulka (vanha tulitikkutehdas), Jyväskylä
• Hinta 1150,00 euroa

3. OULU (lähikoulutuspaikka) - ajankohta ilmoitetaan heti, kun se vahvistuu
• Lähikoulutus: Villa Valo, Oulu
• Etäkoulutus: ryhmä videopalaverina
• Hinta 1150,00 euroa

4. ESPOO (lähikoulutuspaikka)- ajankohta ilmoitetaan heti, kun se vahvistuu
• Lähikoulutus Hotelli Lepolampi, Espoo
• Etäkoulutus: ryhmä videopalaverina

Hinta 1400,00 euroa (sis. majoitus ja ruokailut)

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: jari@jarikoponen.fi