VIHATYÖN OHJAAMISEN PERUSTEET, 26 tuntia

Seuraava koulutus: lähikoulutus 1.-2.12.2023 (pe-la), Apollonkatu 11 A, Helsinki ja etäkoulutus videoluentoina

Ammatillinen täydennyskoulutus terapeuteille ja kasvatus-, sosiaali-, opetus- sekä
mielenterveysalojen työntekijöille: voimakkaiden tunteiden ja tunnemuistojen
turvallinen kohtaaminen ja työskentely vihatyön avulla.

Videoluennot, 10 h (videot jäävät osallistujien omaan käyttöön). Teemoja mm.:

 • perustunteet ja niiden tehtävät: ilo, suru, viha ja pelko
 • ulkoinen ja sisäinen vanhemmuus sekä tunnejohtajuus
 • historian opit: selviytymisen kulttuurissa on opittava hylkäämään itsensä
 • feminiinisyyden ja maskuliinisuuden suhde tunteisiin
 • viha, terapeuttinen vihatyö ja vihatyön ohjaaminen
 • vihatyö toiminnallisena ryhmätyöskentelynä
 • Lähikoulutus, 2 päivää (16 tuntia)

  Pohjana videoluennot ja omat ammatilliset tarpeet. Keskusteluluennot ja toiminnallinen ryhmätyöskentely: vihatyö eri rooleista koettuna ja havainnoituna

  Ensimmäinen koulutuspäivä

 • vihatyö ammatillisena välineenä
 • kokemusoppiminen ja oman kokemuksen kautta perehtyminen vihatyöhön eli ohjattu vihatyö joko toiminnallisesti tai keskustellen ja vuorotellen kunkin
  henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta

 • Toinen koulutuspäivä

 • tutustuminen vihatyön ohjaamiseen: kokemusoppiminen voimakkaan
  tunnetyöskentelyn mahdollisuuksista ja riskeistä ohjaajan näkökulmasta
 • omien kokemusten pohjalta heränneet turvallisuus- ja vastuukysymykset
 • vihatyö omassa työssä: onko soveltamismahdollisuuksia ja jos on, niin
  millaisia? Kutsuuko vihatyön ohjaaminen vai asiakkaan ohjaaminen vihatyöhön
  yhteistyökumppanin luo?

 • Tiedoksi: Työskentely lähikoulutuspäivinä on intensiivistä ja siksi koulutusryhmän koko on 6-8 henkilöä. Koulutukseen osallistuneet saavat osallistumistodistuksen. Tämä koulutus toimii myös haastatteluna, mikäli olet kiinnostunut osallistumaan keväällä 2024 alkavaan Vihatyön ohjaajakoulutukseen, joka on myös ammatillista täydennyskoulutusta.

  Hinta/osallistuja: 640,00 euroa + alv 24 %, verollinen yhteensä 793,60 euroa.

  Tiedustelut ja ilmoittautuminen: jari@jarikoponen.fi