HUOM! Vihatyökurssit ja vihatyön ohjaajakoulutukset jatkuvat, kun niiden järjestäminen on jälleen turvallista koronatilanne huomioiden. Syynä on, että pisaratartunnan riskiä ei voida välttää toiminnallisessa vihatyössä.

Ammatillinen täydennyskoulutus turvallisen tunnejohtajuuden vahvistamiseksi


Ei ole olemassa työtä eikä työalaa, jossa emme olisi jatkuvasti kosketuksissa tunteisiin. Aika harva meistä tätä tunnistaa ja vielä harvempi meistä on valmis ottamaan vastuun tunteistaan – ja kasvamaan aikuisiksi niin henkilökohtaisessa elämässään kuin suhteessa työhönsä.


Auttamistyössä tunteiden merkityksen ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Itse asiassa ilman tätä ymmärrystä auttamistyö rajoittuu parhaimmillaankin vain autettavan selviytymisestä huolehtimiseen.
Tämä ammatillinen täydennyskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti niille auttamistyötä tekeville ammattilaisille, jotka tunnistavat työssään pelkoa, vihaa ja surua tavalla, joka herättää tarpeen lisätä sekä ymmärrystä että osaamista noiden tunteiden turvalliseen kohtaamiseen sekä itsessä että asiakkaassa tai potilaassa. Ainoa ehto koulutukseen osallistumiselle on valmius kunnioittaa itseä ja toisia.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä edes aikomusta ohjata työssään vihatyötä, eikä tämä koulutus edes siis anna pätevyyttä vihatyön ohjaajana toimimiseen. Sen sijaan koulutuksessa tutustutaan vihatyöhön ja sen käyttömahdollisuuksiin turvallisen tunnejohtajuuden vahvistamisessa. Lisäksi koulutuksessa on mahdollisuus kokeilla vihatyön ohjaamista tutustumistarkoituksessa.

Jos tämä koulutus ei anna pätevyyttä vihatyön ohjaamiseen, niin mikä tai kuka tuon pätevyyden sitten antaa ja kuka antaa luvan vihatyön ohjaamiseen?
Sinä itse.

Näin asia on ainakin toistaiseksi. Kukaan ei ole tuota pätevyyttä eikä lupaa antanut minullekaan. Miksi ei?

Siksi, että toistaiseksi ei ole mitään eikä ketään auktoriteettia, joka sellaisen voisi tehdä. Eikä ole olemassa mitään auktoriteettia, joka kantaisi vastuun vihatyön ohjaamisesta. Jokainen, joka ohjaa vihatyötä, on siis itse kokonaan vastuussa ohjaamistyöstään / -tehtävästään.

Koulutuksiin otetaan enintään 10 osallistujaa ja tämä koulutus toimii myös haastattelutilaisuutena syyskaudella 2020 alkavalle kaksivuotiselle Vihatyön ohjaajakoulutukselle.

Tervetuloa kasvamaan kohti emotionaalista aikuisuutta myös ammatillisesti!

Tulevat koulutukset