Vihatyön peruskurssi, 15 h (á 45 min.)

Sisältää verkkoluennot ja Vihatyöpajan eli kurssipäivän, jossa vihatyötä tehdään toiminnallisena ryhmätyöskentelynä.

Terapeuttinen Vihatyön peruskurssi on rakkaudellisen eli käytännössä myönteisen tunnejohtajuuden vahvistamista ja siksi se soveltuu myös ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Kaikki Vihatyön peruskurssille osallistuneet saavat osallistumistodistuksen. Lisäksi Vihatyön peruskurssi toimii myös haastattelun pohjana, mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Vihatyön ohjaajakoulutukseen.

I Videoluennot, 9 h

Teemoja mm.:

• perustunteet ja niiden tehtävät: ilo, suru, viha ja pelko
• ulkoinen ja sisäinen vanhemmuus sekä tunnejohtajuus
• historian opit: selviytymisen kulttuurissa on opittava hylkäämään itsensä
• feminiinisyyden ja maskuliinisuuden suhde tunteisiin
• viha ja terapeuttinen vihatyö
• Vihatyöpajan esittely: vihatyö toiminnallisena ryhmätyöskentelynä

II
VIHATYÖPAJA, klo 9.00 – 18.00, 9 h (á 45 min.)
• ohjattu vihatyö joko toiminnallisesti tai keskustellen ja vuorotellen kunkin henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta
◦ mikä minua estää elämästä elämääni omana itsenäni?
◦ mitä seurauksia tähän liittyvästä tunteitteni ohittamisesta, vähättelemisestä, mitätöimisestä ja tukahduttamisesta tai hallitsemattomasta ilmaisemisesta on?
◦ entä jos voisin tuntea ja ilmaista turvallisesti kaikki tunteeni juuri sellaisena kuin tuntuvat?
◦ miten haluan muuttaa elämääni ja suhdettani tunteisiin?
◦ millaista apua ja tukea tarvitsen haluamaani muutokseen?

• henkilökohtaisen toimintasuunnitelman tekeminen:
◦ mikä elämässäni on kohdallaan?
◦ miten vahvistan jo toimivia elämäni alueita?
◦ mitä elämässäni muutan ja miten?
◦ millaista apua ja tukea tarvitsen toteuttaakseni toimintasuunnitelmani?