KOULURAUHA KUUKAUDESSA -testi

Mistä on kysymys?

Onko mahdollista, että on olemassa keino, jota käyttämällä

 • yhdenkään oppilaan ei tarvitse pelätä kiusaamista, häirintää tai niiden uhkaa?
 • jokainen oppilas voi opiskella häiriöttä oppitunneilla, viettää rauhassa taukoja välitunneilla ja ruokailla rauhassa ruokatunnilla?
 • yhdenkään opettajan ei tarvitse pelätä, ettei hänellä ole keinoja puuttua kiusaamiseen, häirintään tai niiden uhkaan?
 • jokainen opettaja voi keskittyä häiriöttä opettamiseen, väli- ja ruokatuntivalvontaan pelkäämättä ylikuormitusta ja – kuten oppilaatkin – viettää rauhassa taukoja ja ruokailla rauhassa ruokatunnilla?

Väitän kokemukseni pohjalta, että vastaus edellisiin kysymyksiin on: kyllä.

Koulurauha kuukaudessa -testillä selvitetään, että pitääkö väitteeni paikkansa.

Tämän testikouluille maksuttoman perehdytyskoulutuksen sisältävän testin alustava toteuttamisaika on syys-lokakuussa 2024.

Testikysymys: Voidaanko Vastuunotto-toimintamallia käyttämällä turvata:

 1. työrauha oppitunneille?
 2. välituntirauha?
 3. ruokarauha kouluruokailuun?

Ottakaa yhteyttä, mikäli olette peruskoulussanne kiinnostuneita tästä testistä ja koulussanne

 1. järjestyy testin ajaksi
  • helpon kulkuyhteyden sisällä oleva pieni luokkahuone tai vastaava tila
  • yhden työntekijän työpanos työjärjestelyin esim. moniammatillisena yhteistyönä tai erikseen palkattuna työntekijänä
 2. suostutaan siihen, että testitulokset julkaistaan mediassa

Osallistumisohjeet kouluille - klikkaa TÄSTÄ

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Sähköpostilla jari@jarikoponen.fi

Puhelimitse 040 703 2021

Jari Koponen, Vastuunotto-toimintamallin kehittäjä