HENKISEN JA FYYSISEN VÄKIVALLAN ENNAKOIMINEN JA KOHTAAMINEN ASIAKASTYÖSSÄ

”Tee työsi vasta, kun olet turvassa”

Turvallisuudesta huolehtiminen on inhimillisistä ja lakisääteisistä tehtävistä tärkein. Auttamistyössä tämä tarkoittaa, että asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen on auttajan ensisijaisin tehtävä. Ja jotta auttajavoi huolehtia tästä turvallisuusvastuustaan, on hänen itsensä koettava olevansa turvassa sekä ulkoisesti että sisäisesti. Käänteisesti: turvattoman auttajan toimintakyky heikkenee ja lisäksi hän provosoi tahtomattaankin autettavaa henkilöä turvattomuudellaan.

”Salamakaan ei iske kirkkaalta taivaalta”

Koulutuksessa tarkastellaan sekä sisäisiä että ulkoisia turvallisuustekijöitä. Seuraavaksi vahvistetaan tämän pohjalta toimivia keinoja turvallisuuden lisäämiseksi. Keinoja väkivalta- tai sen uhkatilanteessa harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan (etäkoulutus huomioiden). Pääpaino on kuitenkin ennakoimisessa, koska väkivaltatilanteet eivät tapahdu yllättäen. Toisin sanoen, jos väkivaltatilanne yllättää, niin kysymys on siitä, ettei ennakointia ole syystä tai toisesta tehty. Tunteet – kaiken ydin turvallisuuskysymyksissäkin

Koska tunnejohtajuus ja sen perustana olevat tunnetaidot korostuvat turvallisuutta tarkastellessa ja erityisesti turvallisuutta uhkaavissa tai sitä horjuttavissa tilanteissa, koulutuksessa avataan tunteidenmerkitystä ja eri tunteiden suhdetta toisiinsa turvallisuuden näkökulmasta. Pääpaino on pelon ja vihantunteiden yhteistyössä.

Keskusteluluennot ja harjoitukset:
Koulutus toteutetaan etänä ja se perustuu keskusteluluentoihin, joka tarkoittaa vuorovaikutuksellisuutta ja dialogisuutta kouluttajan ja koulutettavien välillä. Harjoitukset tehdään keskusteluluennoilla esille nousevien kysymysten ohjaamina niin, että harjoitukset palvelevat mahdollisimman hyvin käytännön työtilanteita.

Hinta ilman matka- ja mahdollisia majoituskuluja

2 h = 400,00 e + alv 24 %, yhteensä 496,00 euroa

4 h = 720,00 e + alv 24 %, yhteensä 892,80 euroa
8 h = 1200,00 e + alv 24 %, yhteensä 1488,00 euroa