HENKISEN JA FYYSISEN VÄKIVALLAN ENNAKOIMINEN JA KOHTAAMINEN ASIAKASTYÖSSÄ

”Tee työsi vasta, kun olet turvassa”

Turvallisuudesta huolehtiminen on inhimillisistä ja lakisääteisistä tehtävistä tärkein. Auttamistyössä tämä tarkoittaa, että asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen on auttajan ensisijaisin tehtävä. Ja jotta auttajavoi huolehtia tästä turvallisuusvastuustaan, on hänen itsensä koettava olevansa turvassa sekä ulkoisesti että sisäisesti. Käänteisesti: turvattoman auttajan toimintakyky heikkenee ja lisäksi hän provosoi tahtomattaankin autettavaa henkilöä turvattomuudellaan.

”Salamakaan ei iske kirkkaalta taivaalta”

Koulutuksessa tarkastellaan sekä sisäisiä että ulkoisia turvallisuustekijöitä. Seuraavaksi vahvistetaan tämän pohjalta toimivia keinoja turvallisuuden lisäämiseksi. Keinoja väkivalta- tai sen uhkatilanteessa harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan (etäkoulutus huomioiden). Pääpaino on kuitenkin ennakoimisessa, koska väkivaltatilanteet eivät tapahdu yllättäen. Toisin sanoen, jos väkivaltatilanne yllättää, niin kysymys on siitä, ettei ennakointia ole syystä tai toisesta tehty. Tunteet – kaiken ydin turvallisuuskysymyksissäkin

Koska tunnejohtajuus ja sen perustana olevat tunnetaidot korostuvat turvallisuutta tarkastellessa ja erityisesti turvallisuutta uhkaavissa tai sitä horjuttavissa tilanteissa, koulutuksessa avataan tunteidenmerkitystä ja eri tunteiden suhdetta toisiinsa turvallisuuden näkökulmasta. Pääpaino on pelon ja vihantunteiden yhteistyössä.

Keskusteluluennot ja harjoitukset:
Koulutus toteutetaan etänä ja se perustuu keskusteluluentoihin, joka tarkoittaa vuorovaikutuksellisuutta ja dialogisuutta kouluttajan ja koulutettavien välillä. Harjoitukset tehdään keskusteluluennoilla esille nousevien kysymysten ohjaamina niin, että harjoitukset palvelevat mahdollisimman hyvin käytännön työtilanteita.

Koulutusvaihtoehdot:

a) Yksi koulutuskerta
Koulutuksen pääpaino tiedon lisäämisessä turvallisuuden vahvistamisen suhteen.
2 h (á 200,00 e) = 400,00 e + alv 24 %, yhteensä 496,00 euroa
3 h (á 190,00 e) = 570,00 e + alv 24 %, yhteensä 706,80 euroa
4 h (á 180,00 e) = 720,00 e + alv 24 %, yhteensä 892,80 euroa
8 h (á 150,00 e) = 1200,00 e + alv 24 %, yhteensä 1488,00 euroa

-

b) Kaksi koulutuskertaa
Koulutus mahdollistaa pienimmän ohjatun prosessin: Ensimmäisellä kerralla saadun tiedon ja harjoitusten arvioimisen toisella kerralla. Toiminnan tarkentamissuunnitelman näiden kokemustenpohjalta.
2 x 2 h (á 190,00 e) = 760,00 e + alv 24 %, yhteensä 942,40 euroa
2 x 3 h (á 180,00 e) = 1080 e + alv 24 %, yhteensä 1339,20 euroa
2 x 4 h (á 170,00 e) = 1360,00 e + alv 24 %, yhteensä 1686,40 euroa
2 x 8 h (á 140,00 e) = 2240,00 e + alv 24 %, yhteensä 2777,60 euroa

-

c) Kolme koulutuskertaa
Koulutus antaa tilaa alkaneen muutosprosessin vahvistumiselle tukevammalla rakenteella, jossa myös muutosvoimat (muutosta tukevat ja sitä vastustavat tekijät) voidaan huomioida.
3 x 2 h (á 180,00 e) = 1080 e + alv 24 %, yhteensä 1339,20 euroa
3 x 3 h (á 170,00 e) = 1530,00 e + alv 24 %, yhteensä 1897,20 euroa
3 x 4 h (á 160,00 e) = 1920,00 e + alv 24 %, yhteensä 2380,80 euroa
3 x 8 h (á 130,00 e) = 3120,00 e + alv 24 %, yhteensä 3898,80 euroa)

-

Pidemmästä ja syvemmästä koulutusprosessista esim. turvallisuustason (mm. laadun varmistaminen) ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi sovitaan erikseen. Toimin kevytyrittäjänä, joten laskutus tapahtuu Kassavirtanen Oy:n kautta.