Taustaa

Jari Koponen, työnohjaaja, yhteisöpedagogi

 • nuorisotyön tutkinto, Suomen Nuoriso-Opisto 1987
 • yhteisöpedagogi (amk), Mikkelin ammattikorkeakoulu 2001
 • yhteiskuntatieteiden opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, pääaine sosiaalipedagogiikka
 • työnohjaajapätevyys 1997
 • kamppailulajien harrastaja, kilpailija, valmentaja ja tuomari 1977–1995

Olen pitänyt luentoja, koulutuksia, kursseja ja henkilökohtaista ohjausta vihan tunteen merkityksestä, tämän voimakkaan tunteen kohtaamisesta ja siihen rakentavan suhteen vahvistamisesta vuodesta 1994 alkaen.


Muuta työkokemustani

 • erityisnuorisotyössä: mm. syrjäytymisen ehkäisy, katuväkivallan rauhoittaminen ja Jokelan koulusurman jälkihuolto
 • lastensuojelulaitoksissa: mm. sijoitetun lapsen turvallisesta kasvuympäristöstä huolehtiminen
 • kouluissa erityisopetuksessa ja oppilashuollossa: opettajan sijaisuuksia ja Turvaluokan kehittämistyötä
 • lastensuojelun avohuollossa: mm. lastensuojelutyö asiakasperheissä sekä lastensuojelun työntekijöiden ammatillinen tukeminen käytännön työssä ja erityisesti kriisitilanteissa
 • kriisityössä: nuorten itsemurhien ehkäisy, vapaaehtoisten kouluttaminen ja työnohjaus
 • nuorten mielenterveyskuntoutuksessa: ammatillinen kuntoutus
 • psykiatrisessa hoitotyössä: mm. aggressiivisesti oireilevien nuorten hoitotyö ja aggressiokasvatuksen kehittäminen Niuvanniemen sairaalan suljetulla nuorten osastolla
 • maahanmuuttajien kanssa työskentelyssä:
 • pakolaisena Suomeen saapuneiden lasten ja nuorten aggressiokasvatus peruskoulussa
 • ohjaajan tehtävät alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa
 • suomenkielen opettaminen alaikäisille turvapaikanhakijoille
 • koulutusta ja työnohjausta

 • vapautuville vangeille: väkivallaton ja rakentava tunteiden ilmaiseminen sekä ongelmien ratkaiseminen
 • rehtoreille, opettajille ja oppilashuollon työntekijöille (mm. Veso)
 • sosiaalityöntekijöille
 • lastensuojelulaitoksille
 • nuorisotyöntekijöille
 • vapaaehtoistyöntekijöille
 • yksityissektorin työntekijöille
 • avoimia luentotilaisuuksia eri kohderyhmille

 • asiantuntijalausuntoja mediassa mm. turvallisuuskysymyksistä vuorovaikutustilanteissa
 • Vastuunotto-toimintamallin kehittämistä. Tunnustukset, joiden aikaan toimintamallin nimi oli Parkki: Rouva Eeva Ahtisaari toimi Parkki-projektin suojelijana 1999-2002
 • Esimerkillisen yksilösuorituksen kunniakirja 2008
 • Vuoden yhteiskunnallinen teko –diplomi 2008
 • Vuoden Kasvattaja 2000
 • Sammon Turvallisuuspalkinto: Turvallinen koulupäivä 1999
 • Tunnustus ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä 1998