OSALLISTUMISOHJEET KOULUILLE

Testiin valitaan kymmenen suomenkielistä yleisopetuksen peruskoulua ensisijaisesti eri kunnista ja eri puolilta Suomea ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vaikka testin toteuttamiseen tarvitaan koulussa vain kokopäiväinen työntekijäpanos ja työtila testin ajaksi eli kuukaudeksi, voi näiden järjestämiseen mennä koululta aikaa. Siksi tässä tietoa testistä ja siihen osallistumisen edellytyksistä:

Kokopäiväinen työtekijäpanos voidaan järjestää esim. joko niin, että tehtävään palkataan projektityöntekijä tai ilman lisärahoitusta niin, että tehtävä hoidetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Esimerkki vuosien takaa työtekijäpanoksen järjestämisestä ilman lisärahoitusta: Rautavaaralla rehtori teki lukujärjestyksen kaltaisen työvuorolistan, jossa työtehtävässä vuorottelivat kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijä, paikallisen lastenkodin työntekijät, kunnan ainoa nuorisotyöntekijä, seurakunnan ainoa nuorisotyöntekijä sekä vapaaehtoiset opettajat silloin, kun heillä ei ollut muita velvoitteita.

Rehtori teki tämän työvuorolistan kahdessa päivässä oman toimensa ohella.

Rehtorin mukaan, hän onnistui siinä siksi, ettei vahvasti
muuttotappiollisessa kunnassa ollut enää muuta säästettävää kuin vähät
työpaikat: ”jos voimme järjestää työtehtävät niin, että ne auttavat
parhaimmalla tavalla lapsiamme, niin meillä ei ole enää mitään syytä olla
tekemättä niin. Esitin kullekin työntekijälle ja yhteistyötaholle kysymyksen:
olisiko tästä tehtävästä apua ja helpotusta työhösi? Kaikki mukaan lähteneet
vastasivat myöntävästi”
.

Työtilaksi sopii helpon kulkuyhteyden sisällä oleva pieni luokkahuone tai vastaava tila koulun oppilasmäärän mukaan. Helppo kulkuyhteys siksi, että oppilaiden liikkuminen sinne tai sieltä pois on vaivatonta ja siksi, että tämä liikkuminen aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriöitä koulun muulle toiminnalle.

Työtilassa ei ole muita huonekaluja, kuin vain ympyrän muotoon/tilan seinustoille
asetetut tuolit (kukaan ei ole kenenkään selän takana) oppilaille ja työntekijälle tuolin lisäksi pieni pöytä. On suositeltavaa, että työtilaan mahtuu tarvittaessa kerrallaan noin 5 % koulun oppilaista. Tämä suositus perustuu maksimikäyttöasteeseen 250 – 550 oppilaan kouluissa.

HUOM! Työtilassa ei voi olla muuta toimintaa testin aikana.

Testin tulokset arvioidaan alku- ja lopputilannekyselyllä. Koulurauhatilanteen arviointi kattaa koko koulupäivän mukaan lukien oppitunnit, välitunnit, ruokatunnit ja koulun tilaisuudet.

Odotettu tulos: koulurauha on kuukauden kuluttua lähes häiriötön. Näin siksi, että kaikkiin havaittuihin käytöshäiriöihin voidaan puuttua nopeasti ja tuloksellisesti niin, että havaittu käytöshäiriö saadaan loppumaan välittömästi ja haasteellisammissakin tilanteessa nopeasti sen jatkuminen ehkäistyksi.

Testitulos ja testikoulujen nimet julkaistaan mediassa. Näin siksi, että testitulos on julkista tietoa, jonka paikkansa pitävyys on tarkistettavissa myös testikouluista (esim. koulujen nettisivuilta).

Testiin valitut peruskoulut saavat vielä yksityiskohtaisemmat ohjeet testin tekemiseen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

sähköpostilla jari@jarikoponen.fi

puhelimitse 040 703 2021

Jari Koponen, Vastuunottotoimintamallin kehittäjä